ฉันจะแก้ไขปัญหาใน Epic Games Launcher อย่างไร เมื่อฉันได้รับแจ้งข้อผิดพลาด "ติดตั้งรายการที่จำเป็นไม่สำเร็จ"

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "อัปเดตตัวเองไม่สำเร็จ" (Self Update Failed) ซึ่งแสดงเป็นรหัส หรือคล้ายกับ SU-PQE1223 หรือ SU-PQR1603 บทความจะอธิบายขั้นตอนที่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้


อัปเดต Windows

คุณอาจต้องอัปเดต Windows สามารถดูขั้นตอนได้ในบทความ Microsoft นี้: Update Windows

 1. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ดของคุณ
 2. ในช่องค้นหาให้พิมพ์: Check for Updates
 3. เลือก ตรวจสอบการอัปเดต (Check for updates)
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้งอัปเดตใดๆ ที่พร้อมใช้งานแล้ว

เปิด Epic Games Launcher ในฐานะผู้ดูแลระบบ

การดำเนินการนี้จะรับรองว่าคุณสามารถติดตั้งเกมไปยังโฟลเดอร์ที่ได้รับการคุ้มครองในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. มองหาปุ่มลัด Epic Games Launcher
  คุณน่าจะเห็นปุ่มลัดนี้บนเดสก์ท็อปของคุณตามค่าเริ่มต้น หากไม่เห็นปุ่มลัดบนเดสก์ท็อป:
  1. คลิกที่ Start (เริ่มต้น)
  2. พิมพ์ Epic Games Launcher แล้วดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้
 2. คลิกขวาที่ปุ่มลัด Epic Games Launcher
 3. คลิกที่ เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ (Run as administrator)

ติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable อีกครั้ง

  • ใน Windows 64 บิต ให้ติดตั้ง Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64) ด้วย
  • ใน Windows 32 บิต ให้ติดตั้ง vcredist_x86.exe
  • ใน Windows 64 บิต ให้ติดตั้งทั้ง vcredist_x86.exe และ vcredist_x64.exe
  • ใน Windows 32 บิต ให้ติดตั้ง vcredist_x86.exe
  • ใน Windows 64 บิต ให้ติดตั้งทั้ง vcredist_x86.exe และ vcredist_x64.exe
  • ใน Windows 32 บิต ให้ติดตั้ง vcredist_x86.exe
  • ใน Windows 64 บิต ให้ติดตั้งทั้ง vcredist_x86.exe และ vcredist_x64.exe
 1. ติดตั้ง Epic Games Launcher เวอร์ชันล่าสุด
  • คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราโดยคลิกที่ ดาวน์โหลด Epic Games ที่มุมขวาบน

ยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์อ่าน/เขียนโฟลเดอร์ดังกล่าว

 1. ไปยังตำแหน่งการติดตั้งที่คุณเลือก
 2. คลิกขวาและเลือก คุณสมบัติ
 3. เลือกแท็บ ความปลอดภัย (Security)
 4. เลือกชื่อผู้ใช้ของคุณในกลุ่มหรือกล่องชื่อผู้ใช้
 5. ตรวจสอบว่าในกล่องการอนุญาต ใต้คำว่า อนุญาตได้ทำเครื่องหมายเลือกทั้ง อ่านและ เขียน

เพิ่มบรรทัดคำสั่ง Skip Patch

หากคุณยังคงประสบปัญหาอยู่ ลองใส่ข้อความต่อไปนี้ในช่องบรรทัดคำสั่ง:

 1. ปิด Epic Games Launcher ทั้งหมด
 2. คลิกขวาที่ปุ่มลัด Epic Games Launcher
 3. เลือกคุณสมบัติ (Properties)
 4. ที่ท้ายบรรทัดเป้าหมาย ให้ใส่ข้อความต่อไปนี้พร้อมเว้นวรรค:
  " -SkipBuildPatchPrereq"
 5. คลิก ใช้งาน (Apply)
 6. คลิกขวาที่ปุ่มลัด Epic Games Launcher
 7. เลือกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ (Run as administrator)

รีเซ็ตโฟลเดอร์ Temp

หากยังคงประสบปัญหาอยู่ ลองรีเซ็ตโฟลเดอร์ Temp

Windows 11

 1. คลิกที่ เริ่ม (Start) แล้วค้นหา การตั้งค่า (Settings)
 2. เลื่อนไปที่ด้านล่างแล้วเปิดส่วน เกี่ยวกับ (About)
 3. ใต้กล่อง ข้อกำหนดอุปกรณ์ (Device Specifications) มองหาส่วน ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง (Related links) แล้วเลือก การตั้งค่าระบบขั้นสูง (Advanced System Settings)
 4. ใต้กล่อง ข้อกำหนดอุปกรณ์ (Device Specifications) มองหาส่วน ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง (Related links) แล้วเลือก การตั้งค่าระบบขั้นสูง (Advanced System Settings)
 5. การดำเนินการนี้จะเปิดป็อปอัปที่ชื่อว่า คุณสมบัติระบบ (System Properties)
 6. มองหาแท็บ ขั้นสูง (Advanced) แล้วเลือก ตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variables)
 7. ในกล่องบน มองหา TEMP และ TMP
 8. เลือกแต่ละรายการ แล้วคลิก แก้ไข (Edit)
 9. เปลี่ยนค่า TEMP และ TMP เป็น C:\Temp แล้วคลิก ตกลง (OK)
 10. จากนั้นรีสตาร์ต PC
  • หมายเหตุ: เมื่อการรีสตาร์ตเสร็จสิ้น โปรดดูให้แน่ใจว่าไม่ได้เปิดใช้ Epic Games Launcher อยู่
 11. คลิกขวาที่ไอคอน Epic Games Launcher แล้วเลือก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ (Run as administrator)

Windows 10 หรือเก่ากว่า

 1. คลิกขวาที่ ไอคอน Windows ที่มุมซ้ายล่าง
 2. พิมพ์ My PC แล้วคลิกขวาที่รายการ จากนั้นคลิก คุณสมบัติ (Properties)
 3. คลิกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings)
 4. คลิก ตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variables)
 5. เลื่อนลงมาในกล่องบน แล้วมองหา TEMP และ TMP
 6. เลือกแต่ละรายการ แล้วคลิก แก้ไข (Edit)
 7. เปลี่ยนค่า TEMP และ TMP เป็น C:\Temp แล้วคลิก ตกลง (OK)
 8. ให้ผู้เล่นลองติดตั้งเกมอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากคุณต้องการกลับไปยังไดเรกทอรี Temp ดั้งเดิม คุณสามารถเปลี่ยนเป็น: %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา