การเปิดใช้งานคุกกี้

ถ้าคุณพยายามเข้าสู่ระบบบัญชี Epic Games ของคุณและได้รับข้อความข้อผิดพลาดด้านล่าง โปรดเปิดเบราว์เซอร์ของคุณและเปิดใช้งานคุกกี้

วิธีการเปิดใช้งานคุกกี้

ใน Chrome

 • ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิด Chrome ขึ้นมา
 • คลิกที่สามจุดด้านขวาสุดของหน้าจอ
 • คลิก Settings (การตั้งค่า) ในเมนูดร็อปดาวน์
 • ใต้ "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" คลิก Site settings (การตั้งค่าเว็บไซต์)
 • คลิก Cookies (คุกกี้)
 • จากนี้ คุณสามารถ: เปิดใช้งานคุกกี้: เปิดสวิตช์ที่ติดกับคำว่า "Blocked" (บล็อก) ปิดใช้งานคุกกี้: ปิด "Allow sites to save and read cookie data" (อนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้)

ใน Safari

 • คลิก Safari ในแถบเมนูแล้วเลือก Preferences (การปรับแต่งค่า) เพื่อเปิดหน้าจอ General preferences (การปรับแต่งค่าทั่วไป) ของ Safari
 • คลิกแท็บ Privacy (ความเป็นส่วนตัว) เพื่อเปิดการตั้งค่า Safari Privacy (ความเป็นส่วนตัวของ Safari)
 • ยกเลิกเครื่องหมายหน้า Block all cookies (บล็อกคุกกี้ทั้งหมด) เพื่อเปิดใช้งานคุกกี้ใน Safari
  • หากคุณต้องการลบเว็บไซต์จากรายการเว็บไซต์ที่บันทึกข้อมูลของคุณ เลือก Manage Website Data (จัดการข้อมูลเว็บไซต์) แล้วลบเว็บไซต์ที่คุณไม่ต้องการ
 • ปิด Preferences (การปรับแต่งค่า) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา