ข้อผิดพลาด "บัญชีของคุณไม่สามารถดาวน์โหลดเกมฟรีเพิ่มเติมได้ในขณะนี้"

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ขณะที่พยายามดาวน์โหลดเกมฟรี ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้:

  • ปิด VPN ของคุณ หากคุณกำลังใช้งานอยู่
  • ลองใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ในขณะที่ตัดการเชื่อมต่อจาก WiFi

หากคุณยังคงไม่สามารถดาวน์โหลดเกมฟรีได้ โปรดรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง จากนั้นให้ลองดาวน์โหลดเกมฟรีนั้นใหม่อีกครั้ง

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา