SU-MD-HSH: ไม่สามารถทำการดีซีเรียลไลซ์รายการแบบอะซิงโครนัสได้

Epic Games Launcher ไม่สามารถรับข้อมูลที่คาดหวังเมื่อพยายามอัปเดตด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้ว ปัญหานี้จะแก้ไขได้เองโดยการรอสองถึงสามนาทีและลองอีกครั้ง หากปัญหานี้ยังคงอยู่นานกว่า 15 นาที โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

Windows

 1. ออกจาก Epic Games Launcher โดยการคลิกขวาไปที่ไอคอนถาดแล้วเลือก ออก (Exit)
 2. ไปที่ไดเรกทอรีต่อไปนี้: C:\Users\{ชื่อผู้ใช้}\AppData\Local\EpicGamesLauncher\Saved\Config\Windows
 3. เปิดไฟล์ Engine.ini ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ
 4. แก้ไขไฟล์เพื่อเพิ่มบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
  [Launcher]
  ForceNonSslCdn=false

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ไฟล์มีรายการด้านบนอยู่โดยระบุค่าเป็น True ให้เปลี่ยนค่าดังกล่าวเป็น False ในกรณีที่คุณไม่เห็นรายการด้านบนในไฟล์เลย ให้คัดลอกและวางรายการลงไปในไฟล์
 5. บันทึกไฟล์
 6. ลองเปิด Epic Games Launcher

ถ้าคุณไม่มีไฟล์ Engine.ini คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. สร้างไฟล์ TXT บนเดสก์ท็อป (คลิกขวาบนเดสก์ท็อป เลือกใหม่ (New) จากนั้นเลือกเอกสารข้อความ (Text Document))
 2. ตั้งชื่อเอกสารว่า "Engine"
 3. เปิดไฟล์โดยใช้ Notepad แล้วเพิ่มบรรทัดคำสั่ง:
  [Launcher]
  ForceNonSslCdn=false
 4. คลิกที่ไฟล์ (File) แล้วเลือก บันทึกเป็น (Save As)
 5. เปลี่ยนบันทึกเป็นชนิด (Save as type) เป็นไฟล์ทั้งหมด (All Files)
 6. ในช่องชื่อไฟล์ ให้เพิ่ม: .ini
 7. บันทึก
 8. คุณสามารถพบไฟล์ Engine.ini ได้บนเดสก์ท็อป และสามารถย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง: C:\Users\{ชื่อผู้ใช้}\AppData\Local\EpicGamesLauncher\Saved\Config\Windows

Mac

 1. ออกจาก Epic Games Launcher
 2. ไปที่ไดเรกทอรีต่อไปนี้:
  /Users/{ชื่อผู้ใช้}/Library/Preferences/Unreal Engine/EpicGamesLauncher/Mac/
 3. เปิดไฟล์ Engine.ini ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ
 4. แก้ไขไฟล์เพื่อเติมข้อความต่อไปนี้:
  [Launcher]
  ForceNonSslCdn=false

  หมายเหตุ: ในกรณีที่ไฟล์มีรายการด้านบนอยู่โดยระบุค่าเป็น True ให้เปลี่ยนค่าดังกล่าวเป็น False ในกรณีที่คุณไม่เห็นรายการด้านบนในไฟล์เลย ให้คัดลอกและวางรายการลงไปในไฟล์
 5. บันทึกไฟล์
 6. ลองเปิด Epic Games Launcher

ถ้าคุณไม่มีไฟล์ Engine.ini คุณสามารถเพิ่มไฟล์ได้โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา