ข้อผิดพลาด "ไคลเอนต์นี้เข้ากันไม่ได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน"

หากคุณประสบกับข้อผิดพลาดใดๆ ที่ระบุว่า "ไคลเอนต์นี้เข้ากันไม่ได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน" ลองตรวจสอบยืนยันไฟล์เกมเพื่อแก้ไขปัญหา: ฉันจะตรวจสอบยืนยันไฟล์เกมใน Epic Games Launcher ได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา