CS-03: ไฟล์บันทึกมีขนาดใหญ่เกินไป

ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อขนาดไฟล์บันทึกของคุณมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะอัปโหลดไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเราได้ ในการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ โปรดลดจำนวนไฟล์บันทึกที่คุณมีสำหรับเกมดังกล่าว หากคุณยังเห็นข้อผิดพลาดนี้อีก หลังจากที่ลดจำนวนไฟล์บันทึกลงแล้ว คุณจะต้องติดต่อเราเพื่อให้ทีม Epic Games Store เพิ่มขนาดไฟล์ให้ ในขณะที่คุณติดต่อศูนย์บริการผู้เล่นของ Epic Games โปรดให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีรหัสข้อผิดพลาดปรากฏอยู่ และคุณได้ส่ง ไฟล์บันทึกข้อมูลล่าสุดที่สร้างขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ให้กับเรา

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา