ข้อผิดพลาด: DP-OS-F

ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ออกจาก Epic Games Launcher อย่างสมบูรณ์โดยการคลิกขวาบนไอคอนถาดระบบที่มุมขวาล่างของหน้าจอ แล้วคลิก ออก (Exit)
 2. คลิกขวาที่ปุ่มลัด Epic Games Launcher แล้วคลิก Properties (คุณสมบัติ)
 3. คลิกแท็บ ความปลอดภัย (Security)
 4. คลิกชื่อผู้ใช้ของคุณใต้กลุ่มหรือชื่อผู้ใช้
 5. คลิกที่ แก้ไข (Edit)
 6. ทำเครื่องหมายที่กล่อง อนุญาต (Allow) ทั้งหมด
 7. คลิก ใช้งาน (Apply)
 8. คลิก OK (ตกลง)
 9. ลองติดตั้งเกมอีกครั้ง

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา