IS-FC02-1392 - มีไฟล์เกมที่เสียหาย

ตรวจสอบไฟล์เกม

ทำตามคำแนะนำที่นี่เพื่อตรวจสอบไฟล์เกม หรือลบไฟล์และติดตั้งไฟล์ใหม่ในไดรฟ์พาร์ติชันอื่น

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา