ข้อผิดพลาด IS-MF01-5-5: เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าถึงไฟล์ โปรดตรวจสอบกระบวนการที่ใช้งานอยู่ของคุณ

 1. เปิดตัวจัดการงาน (Task Manager) ของคุณ (PC) โดยกด CTRL+ALT+DEL
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระบวนการกำลังทำงานอยู่สำหรับเกมที่คุณกำลังพยายามเปิดใช้งาน/อัปเดต
  • หากมีกระบวนการใดกำลังทำงานอยู่ ต้องแน่ใจว่าได้ออกจากเกมหรือจบการทำงานของกระบวนการใดๆ ของเกมจากตัวจัดการงานโดยการเลือกกระบวนการ จากนั้นคลิกปุ่มสิ้นสุดกระบวนการ (End Process)
 3. ลองอัปเดตอีกครั้ง
  • หากการอัปเดตไม่สำเร็จ ให้ลองรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นลองติดตั้งอีกครั้ง ก่อนที่จะ เปิดใช้อย่างอื่น

หากยังคงพบปัญหาหลังจากที่ปิดใช้งานกระบวนการพื้นหลังแล้ว โปรดถอนการติดตั้งและติดตั้ง Epic Launcher ใหม่โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

ติดตั้ง Epic Games Launcher ใหม่

หมายเหตุ: กระบวนการต่อไปนี้อาจลบการติดตั้งเกมทั้งหมดของคุณ

บน Windows:

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียกใช้ตัวตรวจสอบไฟล์ จากนั้นทำการติดตั้ง Epic Games Launcher อีกครั้ง:

 1. ปิด Epic Games Launcher โดยการคลิกขวาบนไอคอนถาดระบบที่มุมขวาล่าง จากนั้นคลิก Exit (ออก)
 2. คลิกที่ Start (เริ่มต้น)
 3. พิมพ์ "cmd" แล้วคลิกขวาที่ Command Prompt จากนั้นคลิก Run as Administrator
 4. บนหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้พิมพ์ "sfc /scannow" จากนั้นกด Enter
  ขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการดำเนินการสักครู่
 5. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. คลิกที่ Start (เริ่มต้น)
 7. พิมพ์ "Add or Remove Programs" แล้วกดปุ่ม Enter
 8. เลือก Epic Games Launcher จากรายการโปรแกรม
 9. คลิกที่ Uninstall (ถอนการติดตั้ง)
 10. ไปที่ www.epicgames.com แล้วคลิกที่ ดาวน์โหลด Epic Games บริเวณมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้งรุ่นล่าสุด

บน Mac:

หมายเหตุ: หากเปิด Launcher แล้วขึ้นมาแล้วเกิดอาการค้างบนระบบปฏิบัติการ macOS 10.15.1 หรือรุ่นก่อนหน้า การติดตั้ง Launcher ใหม่อีกครั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ โปรดทราบว่าเกมจะไม่รองรับ macOS 10.12 หรือเก่ากว่าอีกต่อไป

 1. ปิด Epic Games Launcher
 2. ตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Epic Games Launcher โดยการเข้าไปตรวจสอบที่ Activity Monitor
 3. เปิดโฟลเดอร์ Applications
 4. คลิกและลากแอปพลิเคชัน Epic Games Launcher ไปยัง Trash (ถังขยะ)
 5. ตรวจสอบไดเรกทอรีเหล่านี้ทั้งหมดว่าไม่มีโฟล์เดอร์ หรือไฟล์ Epic Games Launcher ใดๆ อยู่:
  • ~/Library/Application Support
  • ~/Library/Caches
  • ~/Library/Preferences
  • ~/Library/Logs
  • ~/Library/Cookies
 6. ไปที่ www.epicgames.com แล้วคลิกที่ ดาวน์โหลด Epic Games บริเวณมุมขวาบน เพื่อดาวน์โหลดตัวติดตั้งรุ่นล่าสุด

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา