LS-0005: ไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์แพทช์ได้

คุณจะเห็นรหัสข้อผิดพลาดนี้ หากเซิร์ฟเวอร์ของเราไม่พร้อมใช้งานหรือหากการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณมีปัญหา


เซิร์ฟเวอร์ Epic Games ไม่พร้อมใช้งาน

อาจมีบางช่วงเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราไม่พร้อมใช้งาน และคุณจะเห็นข้อความนี้ปรากฏขึ้น อย่าลืมตรวจสอบหน้าสถานะของเราที่นี่ เพื่อดูว่ามีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ หากมี คุณควรรอให้ทุกอย่างได้รับการแก้ไขก่อน แล้วจึงลองพยายามติดตั้งเกมของคุณใหม่อีกครั้ง


การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

โปรดดูวิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมดของเราที่นี่

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา