LS-0018: แอปพลิเคชันกำลังทำงานอยู่

ข้อผิดพลาดนี้หมายความว่าเกมที่คุณพยายามเล่นยัง ทำงานอยู่

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ ให้บังคับปิดเกมหรือแอปพลิเคชันโดยใช้ Task Manager (ตัวจัดการงาน)


การปิดเกมโดยใช้ Task Manager (ตัวจัดการงาน)

 1. กดปุ่ม CTRL+ALT+DEL
 2. คลิก Task Manager (ตัวจัดการงาน)
 3. คลิก Processes (กระบวนการ)
 4. ค้นหาเกมที่ยังทำงานอยู่และคลิกไปที่เกม (ตัวอย่างข้างล่างนี้ ใช้เกม Magic: The Gathering Arena)
 5. คลิก End Task (จบการทำงาน)
 6. เปิดเกมของคุณขึ้นมาใหม่

โปรดทราบ: คำแนะนำด้านบนใช้ Windows 10 ซึ่งอาจแตกต่างกันในเวอร์ชันอื่นๆ


การปิดโปรแกรมเปิดเกมของบุคคลที่สามโดยใช้ Task Manager (ตัวจัดการงาน)

เกมบางเกมจะต้องใช้โปรแกรมเปิดเกมของบุคคลที่สามก่อน จึงจะเริ่มเกมได้ หากคุณออกจากเกม ที่ใช้งานโปรแกรมเปิดเกมของบุคคลที่สาม แต่โปรแกรมเปิดเกมไม่ปิดการทำงาน สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบังคับปิดโปรแกรมเปิดเกม:

 1. คลิกขวาที่แถบงาน จากนั้นคลิก Task Manager (ตัวจัดการงาน)
 2. ในกรณีที่่โปรแกรมเปิดเกมกำลังเรียกใช้งานเกมอยู่ และคุณได้รับข้อผิดพลาดนี้ ให้คลิกไปที่ Process (กระบวนการ) และคลิก End Task (จบการทำงาน) (ตัวอย่างข้างล่างนี้มาจากเกม Civilization VI)
 3. เปิดเกมของคุณขึ้นมา

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา