ข้อผิดพลาด PI-UBI-01: 101000

ข้อผิดพลาดนี้หมายความว่าโค้ดสำหรับเกมถูกรับไปแล้วบนบัญชีนี้ การรีสตาร์ต Epic Games Launcher จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

วิธีรีสตาร์ต Epic Games Launcher

  1. คลิกขวาที่ไอคอนถาดระบบที่มุมขวาล่าง
  2. คลิก ออก (Exit)
  3. เปิด Epic Games Launcher ขึ้นมาใหม่

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา