ข้อผิดพลาด The folder path contains invalid character (พาธโฟลเดอร์มีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง)

หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด The folder path contains invalid character (พาธโฟลเดอร์มีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง) คุณสามารถทำได้ดังนี้:

ลบทุกอย่างจากโฟลเดอร์ Temp

ถ้าคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า The folder path contains an invalid character in Program Files (พาธโฟลเดอร์มีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องใน Program Files) คุณอาจต้องลบไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดจากโฟลเดอร์ Temp โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. กดปุ่ม Windows Key + R เพื่อเปิดหน้าต่าง Run (ใช้งาน) พิมพ์ "%appdata%" และคลิก OK (ตกลง)
  appdata-run
 2. ไปที่ %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
  หมายเหตุ: คุณอาจต้องย้อนขึ้นไปหนึ่งโฟลเดอร์เพื่อเข้าโฟลเดอร์ Temp
 3. ลบทุกอย่างจากโฟลเดอร์ Temp และลองติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง

เปลี่ยนตัวอักษรไดรฟ์ของคุณสำหรับไดรฟ์ CD หรือ DVD

บางครั้งข้อผิดพลาด The folder path contains invalid character in Program Files (พาธโฟลเดอร์มีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องใน Program Files) อาจเกิดจากไดรฟ์ DVD ของคุณ และการเปลี่ยนตัวอักษรไดรฟ์อาจแก้ไขปัญหาได้ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้้เพื่อเปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์:

 1. กดปุ่ม Windows Key + S และพิมพ์ "Computer Management" (การจัดการคอมพิวเตอร์) เลือก Computer Management (การจัดการคอมพิวเตอร์) จากรายการของผลลัพธ์
  start-computer-management
 2. คลิก Disk Management (การจัดการดิสก์) ในแผงทางซ้าย รายการของไดรฟ์ของคุณควรจะแสดงทางขวา
  disk-management
 3. ค้นหาไดรฟ์ CD / DVD, คลิกขวาและเลือก Change Drive Letter and Paths... (เปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์และเส้นทางไดรฟ์)
  change-drive-letter
 4. เลือกไดรฟ์และคลิก Remove (ลบ) จดจำตัวอักษรไดรฟ์ DVD เพราะคุณต้องใช้งานในภายหลัง
  remove-drive-letter
 5. ถ้าคุณมีไดรฟ์ CD / DVD หลายอัน ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 สำหรับทุกไดรฟ์
 6. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 7. เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณรีสตาร์ต ให้ไปที่ Computer Management (การจัดการคอมพิวเตอร์) อีกครั้ง
 8. คลิก Disk Management (การจัดการดิสก์) และหาไดรฟ์ CD / DVD ของคุณ
 9. คลิกขวาและเลือก Change Drive Letter (เปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์) คลิก Add (เพิ่ม)
 10. ตอนนี้กำหนดตัวอักษรเดียวกันไปที่ไดรฟ์ DVD ที่คุณลบไปในขั้นตอนที่ 4
 11. คลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณต้องการไดรฟ์ DVD เพิ่ม คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับทุกไดรฟ์

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา