ข้อผิดพลาด ucrtbase "Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address" (ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้: ที่อยู่การอ่าน EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นหลังจากอัปเดต Launcher เป็นเวอร์ชั่น 16.0.0 เมื่อกระบวนการติดตั้งล้มเหลว นี่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ซึ่งส่งผลให้เกิด "Unhandled Exception: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION reading address" (ข้อยกเว้นที่ไม่สามารถจัดการได้: ที่อยู่การอ่าน EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION) โดยมีการรวม ucrtbase ไว้ในข้อผิดพลาด

ในการแก้ปัญหานี้ ให้ซ่อมแซม Epic Games Launcher:

  1. เข้าไปที่ www.epicgames.com
  2. คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด (Download) สีน้ำเงินทางมุมขวาบน
  3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้เรียกใช้งานไฟล์
  4. คลิกที่ปุ่มซ่อมแซม (Repair)

หากคุณไม่พบปุ่มซ่อมแซม นั่นแปลว่าคุณใช้งานเวอร์ชันก่อนหน้า ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการอัปเดต

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา