ไอคอน Epic Games Launcher กะพริบอยู่ตรงแถบงานด้านล่าง

ในกรณีที่คุณไม่สามารถเปิด Epic Games Launcher ขึ้นมาได้ และเห็นไอคอนกะพริบอยู่บนแถบงาน โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา:

 1. คลิกขวาที่ปุ่มลัด Epic Games Launcher
 2. จากนั้นคลิกที่ Properties (คุณสมบัติ)
 3. เลือก Normal Window จากรายการเมนูที่อยู่ถัดจาก Run
  เลือก Normal Window จากรายการเมนูที่อยู่ถัดจาก Run
 4. คลิกแท็บ Compatibility (ความเข้ากันได้)
 5. ยกเลิกการทำเครื่องหมายในกล่องทุกกล่อง จากนั้นคลิก Apply และกด OK
 6. คลิก Start จากนั้นพิมพ์ "Graphics Settings" และกด Enter
 7. เลือก Classic app จากรายการเมนูที่อยู่ภายใต้ Graphics performance preference
 8. คลิก Browse
 9. ไปยังไดเรกทอรีการติดตั้ง Epic Games Launcher
  ตามค่าเริ่มต้น ไดเรกทอรีดังกล่าวจะอยู่ที่ C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64
 10. คลิกไฟล์ EpicGamesLauncher.exe จากนั้นคลิก Add
 11. คลิกที่ Options
 12. เลือก Power Saving
 13. คลิก Save
 14. เปิด Epic Games Launcher ขึ้นมาใหม่

หากขั้นตอนข้างต้นไม่อาจแก้ไขปัญหาได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งการอัปเดต Windows ใดๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ โปรดคลิก ที่นี่

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา