ฉันควรทำอย่างไรหากได้รับข้อผิดพลาด "Invalid Drive" (ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง) เมื่อติดตั้ง Epic Games Launcher

Invalid Drive error

ก่อนการติดตั้งเกมหรือโปรแกรม คุณจะได้รับการแจ้งให้เลือกไดเรกทอรีการติดตั้ง โดยไดเรกทอรีนี้จะได้รับการกำหนดอักษรฮาร์ดไดร์ฟ ตามค่าเริ่มต้นจะเป็นไดรฟ์ C:

Epic Games launcher setup page

ข้อผิดพลาด Invalid Drive (ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง) จะแสดงขึ้น เนื่องจากสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้:

 • มีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณไว้ (โดยทั่วไปมักจะเป็นไดรฟ์ C:) หรือมีการเปลี่ยนอักษรไดรฟ์ DVD-ROM หรือ CD-ROM ก่อนการติดตั้งโปรแกรม
 • มีค่า’ที่ไม่ถูกต้องในไฟล์ข้อมูล ของคีย์รีจิสทรี

ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ปัญหา


เปลี่ยนอักษรไดรฟ์

นี่คือขั้นตอนในการเปลี่ยนอักษรฮาร์ดไดรฟ์ ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาของคุณได้:

 1. คลิกที่ Start
 2. พิมพ์ "Disk Management" แล้วกดปุ่ม Enter
 3. คลิกขวาไปที่ไดรฟ์ที่มีการแก้ไขตัวอักษร จากนั้นคลิก Change drive letter and paths (เปลี่ยนแปลงอักษรไดรฟ์และเส้นทางไดรฟ์)
 4. คลิก Change (เปลี่ยน)
 5. เปลี่ยนอักษรกลับเป็นอักษรเดิม โดยปกติแล้ว อักษรไดรฟ์จะเป็น C:
 6. คลิก OK (ตกลง)
 7. ลองติดตั้ง Epic Games Launcher

ซ่อมแซมรายการรีจิสทรีที่เสียหาย

Windows 11

 1. กด ปุ่มเริ่มต้น (Start) บนคีย์บอร์ดของคุณ
 2. ในช่องค้นหาให้พิมพ์: Settings
 3. กด ปุ่ม Enter
  การดำเนินการนี้จะเปิดแผงควบคุมการตั้งค่า (Setting)
 4. เลือก การอัปเดต Windows (Windows Update)
 5. เลือก ตัวเลือกขั้นสูง (Advanced Options)
 6. เลือก การกู้คืน (Recovery)
 7. เลือก รีสตาร์ตตอนนี้ (Restart Now)
  คุณจะเห็นการเริ่มต้นขั้นสูงสำหรับ Windows 11 (Windows 11 Advanced Startup)
 8. เลือก แก้ไขปัญหา (Troubleshoot)
 9. เลือก การซ่อมแซมอัตโจมัติ (Automated Repair)
 10. เลือกบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อได้รับการแจ้ง

Windows 10

 1. กด ปุ่มเริ่มต้น (Start) บนคีย์บอร์ดของคุณ
 2. ในช่องค้นหาให้พิมพ์: Settings
 3. กด ปุ่ม Enter
  การดำเนินการนี้จะเปิดแผงควบคุมการตั้งค่า (Settings)
 4. เลือก อัปเดตและความมั่นคง (Update & Security)
 5. เลือกแท็บ Recover
 6. เลือก Advanced Startup
 7. เลือก รีสตาร์ตตอนนี้ (Restart Now)
  ต่อมาคุณจะเห็นการเริ่มต้นขั้นสูงสำหรับ Windows 10 (Windows 10 Advanced Startup)
 8. เลือก แก้ไขปัญหา (Troubleshoot)
 9. เลือก การซ่อมแซมอัตโจมัติ (Automated Repair)
 10. เลือกบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อได้รับการแจ้ง

การซ่อมแซมอัตโนมัติควรจะเริ่มต้นขึ้นและคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีการรีบูตในระหว่างขั้นตอนนี้


ใช้ Microsoft Disk Troubleshooter

Microsoft มีเครื่องมือที่สามารถช่วยค้นหาและแก้ไขปัญหาดิสก์ได้ หากต้องการใช้ Microsoft Disk Troubleshooter โปรดเข้าดูบทความ Microsoft นี้: แก้ไขปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้โปรแกรมติดตั้งหรือลบออก

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา