ฉันจะใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับ Epic Games Launcher ได้อย่างไร

หากคุณใช้งานเครือข่ายองค์กรหรือสถานศึกษา คุณอาจกำลังใช้พร็อกซี เซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากคุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อ ในขณะที่ใช้งานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ลองทำตามตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อแก้ไข


ใช้พร็อกซี ใน Epic Games Launcher

 1. เปิด Epic Games Launcher
 2. คลิก Settings (การตั้งค่า)
 3. ทำเครื่องหมายที่กล่องข้างข้อความ Use Proxy (ใช้พร็อกซี)
 4. ป้อนพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้งานอยู่ เซิร์ฟเวอร์ควรอยู่ในรูปแบบ IP:PORT (ตัวอย่าง: 45.229.29.22:8080)
 5. เปิด Epic Games Launcher ขึ้นมาใหม่ แล้วเข้าสู่ระบบโดยการใช้ข้อมูลบัญชีของคุณ

การใช้คำสั่ง -httpproxy

หากคุณไม่สามารถไปที่เมนูการตั้งค่าใน Epic Games Launcher คุณสามารถใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อใช้งาน Epic Games Launcher

 1. ค้นหาและคลิกขวาที่เมนูลัดของ Epic Games Launcher จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)
 2. ที่ท้ายบรรทัดเป้าหมาย เพิ่ม -httpproxy=[ip address]
 3. คลิก Apply (ใช้งาน)
 4. เปิด Epic Games Launcher แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อใช้งานคุณสมบัติ ใช้ พร็อกซี ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

หมายเหตุ: อย่าลืมที่จะลบ -httpproxy ออกจาก บรรทัดเป้าหมายในเมนูลัดของ Epic Games Launcher เมื่อคุณได้ตั้งค่าพร็อกซี ใน Use Proxy (ใช้พร็อกซี) แล้ว


ตั้งค่าพร็อกซีในไฟล์ Game.ini ของคุณ

การปรับแก้ไฟล์ Game.ini จะตั้งค่า ตัวเลือก Use Proxy (ใช้พร็อกซี) ใน Epic Games Launcher โดยที่ไม่ต้องเปิด

 1. ไปที่โฟลเดอร์: C:\Users\[username]\AppData\Local\EpicGamesLauncher\Saved\Config\Windows\
 2. เปิดไฟล์ Game.iniของคุณ
  หมายเหตุ: หากไม่มี ไฟล์ Game.ini ในไดเรกทอรี คุณสามารถสร้างขึ้นมาเองได้
 3. เพิ่มส่วนของ [Launcher] ที่ด้านล่างของไฟล์ Game.ini ของคุณ ด้วยการกำหนด OverrideProxyAddress ที่ IP พร็อกซี:
 4. บันทึกไฟล์
 5. เปิด Epic Games Launcher

หมายเหตุ: หากคุณไปที่ การตั้งค่า ใน Epic Games Launcher คุณจะเห็นว่า Use Proxy (ใช้พร็อกซี) ได้รับการตั้งค่าให้ใช้พร็อกซีของคุณ

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา