วิธีปลดล็อกพอร์ตเพื่อเชื่อมต่อไปที่ Epic Games Launcher และ Fortnite

หากคุณประสบปัญหาการเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ให้ลองยกเลิกบล็อกพอร์ต ต่อไปนี้: 80, 433, 443, 3478, 3479, 5060, 5062, 5222, 6250, และ 12000-65000

พอร์ตเครือข่ายคือประตูสำหรับอินเทอร์เน็ตที่อนุญาตประเภท การสื่อสารบนเครือข่ายที่กำหนด หากปิดพอร์ตจะทำให้การสื่อสาร ที่กำหนดไม่สามารถเดินทางผ่านได้ การเปิดพอร์ตเหล่านี้จะ อนุญาตให้ลันเชอร์และ Fortnite ได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงาน


วิธีการปลดบล็อกพอร์ต

สำหรับ Windows:

 1. คลิก Start (เริ่มต้น)
 2. พิมพ์ Control Panel (แผงควบคุม) และกด Enter
 3. คลิก System and Security (ระบบและความปลอดภัย)
 4. คลิก Windows Firewall (ไฟร์วอลล์ Windows)
 5. เลือก Advanced settings (การตั้งค่าขั้นสูง) แล้วเลือก Inbound Rules (กฎฝั่งขาเข้า) ในแผงทางซ้าย
 6. คลิกขวาที่ Inbound Rules (กฎฝั่งขาเข้า) แล้วเลือก New Rule (กฎใหม่)
 7. เลือก Port (พอร์ต) และคลิก Next (ถัดไป)
 8. เลือก TCP เป็นโปรโตคอลที่จะใช้กฎ
 9. เลือก Specific Local Ports (พอร์ตบนเครื่องตามที่ระบุ) เพิ่มพอร์ตข้างต้นทั้งหมด และ คลิก Next (ถัดไป)
 10. เลือก Allow the connection (อนุญาตการเชื่อมต่อ)
 11. ในส่วนของ Domain (โดเมน), Private (ส่วนตัว) และ Public (สาธารณะ) ที่เลือกไว้อยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อใช้งานกฎกับเครือข่ายทุกประเภท
 12. ตั้งชื่อกฎที่มีความหมายบางอย่าง (เช่น Epic Games Launcher) จากนั้น คลิก Finish (เสร็จสิ้น)

หมายเหตุ: ขั้นตอนข้างต้นใช้ได้กับ Windows 10 ซึ่งอาจแตกต่างกันใน เวอร์ชันอื่นๆ

สำหรับ Mac:

 1. เปิด System Preferences (การตั้งค่าระบบ)
 2. เปิด Security & Privacy (ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว)
 3. เปิด Firewall (ไฟร์วอลล์)
 4. เปิด Firewall Options (ตัวเลือกไฟร์วอลล์)
 5. คลิก Add (เพิ่ม)
 6. เลือก Epic Games Launcher จากโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) และคลิก Add (เพิ่ม)
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดตัวเลือกที่อยู่ติดกับแอปพลิเคชันเป็น Allow incoming connections (อนุญาตการเชื่อมต่อขาเข้า)
  อนุญาตการเชื่อมต่อที่เข้ามาที่ใช้ Mac
 8. คลิก OK (ตกลง)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา