ฉันจะระบุและปิดการใช้งานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เพื่อที่ฉันจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Epic Games ได้อย่างไร

พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์มักทำให้เกิดปัญหากับการใช้บริการของเรา ด้านล่างคือขั้นตอนที่สามารถระบุว่าคุณกำลังใช้พร็อกซีหรือไม่ พร้อมด้วยวิธีปิดการใช้งาน

ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้งานพร็อกซีอยู่หรือไม่

สามารถตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้งานพร็อกซีอยู่หรือไม่ได้ 2 วิธี

การตั้งค่าพร็อกซี

 1. คลิก Start ที่มุมซ้ายล่าง
 2. พิมพ์ Proxy Settings (การตั้งค่าพร็อกซี)
 3. เลือก Proxy Settings (System Settings) (การตั้งค่าพร็อกซี (การตั้งค่าระบบ)) โดยหน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นมา
 4. ด้านล่างของการตั้งค่าพร็อกซีด้วยตัวเอง (Manual Proxy Setup) หากตั้งค่าเป็น "เปิด (ON)" แสดงว่าคุณกำลังใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อยู่

ตัวแปรสภาพแวดล้อม

 1. คลิก Start ที่มุมซ้ายล่าง
 2. พิมพ์ Environment Variables (ตัวแปรสภาพแวดล้อม) และหน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นมา
 3. เลือก Edit the system environment variables (แก้ไขตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ)
 4. มองหา http_proxy ถ้าคุณพบแสดงว่าคุณกำลังใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์อยู่

การปิดการใช้งานพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

การตั้งค่าพร็อกซี

 1. คลิกที่ Start (เริ่มต้น)
 2. พิมพ์ Proxy Settings (การตั้งค่าพร็อกซี)
 3. เลือกProxy Settings (System Settings) (การตั้งค่าพร็อกซี (การตั้งค่าระบบ))
 4. ด้านล่างของการตั้งค่าพร็อกซีด้วยตัวเอง (Manual Proxy Setup) ให้ตั้งค่าเป็น "ปิด (OFF)"

ตัวแปรสภาพแวดล้อม

 1. คลิกที่ Start (เริ่มต้น)
 2. พิมพ์ Environment Variables (ตัวแปรสภาพแวดล้อม)
 3. เลือก Edit the system environment variables (แก้ไขตัวแปรสภาพแวดล้อมของระบบ)
 4. มองหา http_proxy และคลิก
 5. คลิก Delete (ลบ)
 6. คลิก OK (ตกลง)

การใช้ Command Prompt

หากคุณไม่เห็นการตั้งค่าพร็อกซีในการตั้งค่า Windows ของคุณ คุณสามารถใช้ Command Prompt เพื่อปิดใช้งานพร็อกซีใดๆ ที่คุณอาจมี:

 1. คลิกที่ Start (เริ่มต้น)
 2. พิมพ์ cmd
 3. คลิกขวา แล้วเลือก Run as Administrator (เรียกใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบ)
 4. ใน Command Prompt พิมพ์ netsh winhttp reset proxy แล้วกด Enter

หากยังคงประสบปัญหาอยู่ ลองขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหาของเรา: ฉันจะเรียกใช้งานเกมในโหมดออฟไลน์โดยใช้ Epic Games Launcher ได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา