ฉันจะรวบรวมบันทึกสำหรับ Epic Games Launcher ได้อย่างไร

เพื่อทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ ด้านเทคนิค เราต้องใช้บันทึกของคุณในการช่วยหาทางออกที่ดีที่สุด ไฟล์บันทึกต่างๆ สร้างขึ้นโดยระบบของคุณหรือของเกม ไฟล์เหล่านี้สามารถช่วยแสดงปัญหาที่แท้จริงและวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดได้

DxDiag

DxDiag (DirectX Diagnostic) เป็นเครื่องมือที่มาพร้อม Windows ซึ่งแสดงข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ ฝ่ายสนับสนุนของ Epic ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้าง DxDiag:

 1. กดปุ่ม Windows ค้างไว้บนคีย์บอร์ดของคุณ
 2. กดปุ่ม R เพื่อเปิดหน้าต่าง Run (ใช้งาน)
 3. พิมพ์ dxdiag ในหน้าต่างป๊อปอัป
 4. กดปุ่ม Enter
  เครื่องมือ DirectX Diagnostic จะถูกโหลดขึ้นมา
  หากมีหน้าต่างป็อปอัพที่ถามหาการลงชื่อดิจิทัลไดรเวอร์ ให้คลิก ใช่ (Yes) เพื่อดำเนินการต่อ
 5. คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูลทั้งหมด (Save all information)
 6. คลิกที่ปุ่มบันทึก (Save)
  ไฟล์จะถูกบันทึกไปยังเดสก์ท็อปของคุณในชื่อ dxdiag.txt
 7. คลิกที่ปุ่มออก (Exit)

กรุณาแนบไฟล์ dxdiag.txt บนเดสก์ท็อปของคุณไปยังตั๋วขอความช่วยเหลือ
โปรดอย่า ZIP หรือ RAR ไฟล์ของคุณ เราไม่รับประเภทไฟล์เหล่านี้

ถ้าคุณใช้ Mac กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์คู่มือผู้ใช้ข้อมูลระบบ Apple (Apple System Information User Guide) หน้าเว็บนี้จะอธิบายวิธีการดูข้อมูลระบบ Mac กรุณาถ่ายภาพหน้าจอและอัปโหลดรูปภาพไปยังตั๋วขอความช่วยเหลือ

MSInfo

MSInfo (Microsoft System Information) เป็นเครื่องมือที่มาพร้อม Windows ซึ่งเป็นไฟล์ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ฝ่ายสนับสนุนของ Epic ใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค

 1. ในช่องค้นหาที่มุมซ้ายล่างของจอ ให้พิมพ์ MSInfo
 2. กดปุ่ม Enter
 3. คลิกที่แอป System Information (ข้อมูลระบบ)
 4. ที่มุมซ้ายบนของหน้าต่างใหม่ คลิกที่แฟ้ม (File)
 5. เลือกบันทึก
 6. ที่คอลัมน์ซ้ายมือ คลิกที่เดสก์ท็อป (Desktop)
 7. ที่ช่องชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ MSInfo
 8. คลิกที่ปุ่มบันทึก (Save)

การดำเนินการนี้จะบันทึกไฟล์ที่ชื่อ MSInfo บนเดสก์ท็อปของคุณ กรุณาแนบไฟล์นี้ไปกับตั๋วขอความช่วยเหลือของคุณ

โปรดอย่า ZIP หรือ RAR ไฟล์ของคุณ เราไม่รับประเภทไฟล์เหล่านี้

บันทึก Epic Games Launcher

วิธีการสร้างบันทึก Epic Games Launcher

 1. เปิด Epic Games Launcher
 2. ที่หัวมุมขวาบน คลิกที่ไอคอนบัญชี
  โดยทั่วไปแล้ว ไอคอนนี้จะเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้ใช้ของคุณ
 3. เลือกการตั้งค่า (Settings)
 4. ทำเครื่องหมายที่กล่องเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลดีบัก (Enable Debug Logging)
  หน้าต่างป็อปอัพจะปรากฏขึ้น
 5. คลิกที่ปุ่มเปิดใช้งานตอนนี้ (Enable Now)
 6. จำลองปัญหาที่คุณประสบขึ้นอีกครั้ง
 7. กลับไปยังการตั้งค่า (Settings) ใน Epic Games Store Launcher (ขั้นตอนที่ 1-3)
 8. เลือกแสดงบันทึก (Show Logs)
 9. ลากบันทึก Epic Games Launcher ไปยังอีเมลของคุณ
 10. กลับไปยังการตั้งค่า (Settings) ใน Epic Games Store Launcher
 11. ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่กล่องเปิดใช้งานการบันทึกข้อมูลดีบัก (Enable Debug Logging)

โปรดอย่า ZIP หรือ RAR ไฟล์ของคุณ เราไม่รับประเภทไฟล์เหล่านี้

หากคุณไม่สามารถเปิด Epic Games Launcher ได้ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่ปุ่มลัดบนเดสก์ท็อปสำหรับ Epic Games Launcher
 2. เลือกคุณสมบัติ (Properties)
 3. เลือกแท็บเมนูลัด (Shortcut)
 4. เติมข้อความต่อไปนี้ที่ส่วนท้ายของพาธในช่องเป้าหมาย: -debuglogging
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างระหว่างข้อความเดิมกับ -debuglogging
 5. คลิก ใช้งาน (Apply)
 6. เปิด Epic Games Launcher โดยการดับเบิ้ลคลิกไปที่เมนูลัดบนเดสก์ท็อป
 7. ลองทำให้เกิดปัญหาอีกครั้งโดยการเปิด Launcher จากนั้นปิดเมื่อเกิดปัญหาขึ้น
 8. หลังจากที่ปิด Launcher แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 ใหม่ จากนั้นลบคำสั่ง-debuglogging ออกจากช่องเป้าหมาย
 9. ไปที่ไฟล์บันทึกข้อมูลของคุณ ไฟล์บันทึกข้อมูลควรอยู่ในตำแหน่งนี้: C:\Users\[ชื่อผู้ใช้ของคุณ]\AppData\Local\EpicGamesLauncher\Saved\Logs
  หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์ AppData จะซ่อนไว้ ถ้าไม่เห็นโฟลเดอร์ กรุณาอ่านบทความสนับสนุนของ Microsoft นี้: ดูไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ใน Windows

บันทึกข้อมูลดีบักของ Epic Games Installer

วิธีการรวบรวมบันทึกข้อมูลดีบักบน PC

 1. คลิกขวาที่ปุ่มลัด Epic Games Launcher ที่เดสก์ท็อป
 2. เลือกคุณสมบัติ (Properties)
 3. เลือกแท็บเมนูลัด (Shortcut)
 4. ในช่องเป้าหมาย ที่ส่วนท้ายของพาธไฟล์ ให้เติม -debuglogging
  เข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีช่องว่างระหว่างพาธไฟล์และเครื่องหมายขีดกลาง
 5. คลิกที่ปุ่มนำไปใช้ (Apply)
 6. เปิด Launcher โดยดับเบิลคลิกที่ปุ่มลัด Epic Games Launcher บนเดสก์ท็อป
 7. จำลองปัญหาของคุณอีกครั้ง จากนั้นปิด Launcher
 8. หลังจากที่ปิด Launcher แล้ว ลบคำสั่ง -debuglogging ออกจากช่องเป้าหมาย (ขั้นตอน 1 ถึง 5 แต่ลบคำสั่ง -debuglogging ที่ส่วนท้ายออก)
 9. ไปที่ไฟล์บันทึกข้อมูลของคุณ ไฟล์บันทึกข้อมูลควรอยู่ในตำแหน่งนี้: C:\Users\[ชื่อผู้ใช้ของคุณ]\AppData\Local\EpicGamesLauncher\Saved\Logs
 10. โฟลเดอร์ AppData จะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้น ถ้าไม่เห็นโฟลเดอร์ กรุณาไปที่เว็บไซต์ช่วยเหลือของ Microsoft: ดูไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ใน Windows
 11. เมื่อสร้างบันทึกของคุณแล้ว ให้แนบกับการส่งตั๋วขอความช่วยเหลือ
  โปรดอย่า ZIP หรือ RAR ไฟล์ของคุณ เราไม่รับประเภทไฟล์เหล่านี้

วิธีการรวบรวมบันทึกข้อมูลดีบักบน Mac

 1. เปิด Terminal
 2. พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้: open /Applications/Epic\ Games\ Launcher.app --args -debuglogging
  คำสั่งนี้จะเปิด Launcher ปล่อยให้ทำงานตามปกติจนกว่าปัญหาของคุณจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
 3. เมื่อจำลองปัญหาเสร็จแล้ว โปรดปิด Launcher
 4. ใน Terminal ของคุณ พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้: open /Users/[ชื่อผู้ใช้ของคุณ]/Library/Logs/Unreal\ Engine/EpicGamesLauncher
 5. ในหน้าต่างผลลัพธ์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ EpicGamesLauncher และเลือกบีบอัด "EpicGamesLauncher" (Compress "EpicGamesLauncher")
 6. เมื่อสร้างบันทึกของคุณแล้ว ให้แนบกับการส่งตั๋วขอความช่วยเหลือ
  โปรดอย่า ZIP หรือ RAR ไฟล์ของคุณ เราไม่รับประเภทไฟล์เหล่านี้

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา