ฉันจะรีเซ็ตไฟล์ Windows Hosts ของฉันกลับไปเป็นค่าตั้งต้นได้อย่างไร

ระบบปฏิบัติการจะใช้ไฟล์ Hosts เพื่อแปลชื่อที่เป็นมิตรให้เป็นที่อยู่ IP ในเครือข่าย นอกเหนือจาก DNS ของคุณแล้ว ไฟล์นี้ก็ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์เช่นกัน หากคุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อ การรีเซ็ตไฟล์ Hosts ของคุณอาจช่วยได้

หากต้องการรีเซ็ตไฟล์ Hosts ของคุณ คุณสามารถทำตามบทความนี้จาก Microsoft Support: วิธีรีเซ็ตไฟล์โฮสต์กลับเป็นค่าเริ่มต้น

หากยังคงประสบปัญหาอยู่ ลองขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหาของเรา: ฉันจะปรับไฟล์ Epic Games Launcher เพื่อทำให้ความเร็วการดาวน์โหลดดีขึ้นได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา