ฉันจะปรับไฟล์ Epic Games Launcher เพื่อทำให้ความเร็วการดาวน์โหลดดีขึ้นได้อย่างไร

หากคุณประสบกับปัญหาการเชื่อมต่อหรือความเร็วการดาวน์โหลดที่ช้ากว่าที่คาดไว้ใน Launcher ของคุณ คุณอาจลองแก้ไขไฟล์ต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้

 1. คลิกที่ Start (เริ่ม)
 2. พิมพ์ %localappdata% และกด Enter
 3. เปิดโฟลเดอร์ EpicGamesLauncher
 4. เปิดโฟลเดอร์ Saved
 5. เปิดโฟลเดอร์ Config
 6. เปิดโฟลเดอร์ Windows
 7. เปิด Engine.ini แล้วเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้เข้าไป:

  [HTTP]
  HttpTimeout=10
  HttpConnectionTimeout=10
  HttpReceiveTimeout=10
  HttpSendTimeout=10
  [Portal.BuildPatch]
  ChunkDownloads=3
  ChunkRetries=20
  RetryTime=0.5

 8. บันทึกไฟล์แล้วเปิดใน Epic Games Launcher

คุณสามารถลองตั้งค่าการควบคุมความเร็ว (throttle speed) ให้เป็นไม่จำกัด (Unlimited):

 1. เปิด Epic Games Launcher
 2. คลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ของคุณ (วงกลมที่มีตัวอักษรตัวแรกของชื่อผู้ใช้) ที่มุมขวาบน
 3. คลิก Settings (การตั้งค่า)
 4. ทำเครื่องหมายในกล่องการควบคุมความเร็วในการดาวน์โหลด (Throttle Downloads)
 5. ตั้งค่าความเร็วดาวน์โหลดเป็น 0 (ซึ่งจะกำหนดความเร็วแบนด์วิดท์เป็นไม่จำกัด)
 6. รีสตาร์ต Epic Games Launcher
 7. ลองดาวน์โหลดเกมของคุณอีกครั้ง

หากยังคงประสบปัญหาอยู่ ลองขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหาของเรา: ฉันจะเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับเกมของฉันไปยัง Windows Defender Firewall ได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา