ฉันจะล้าง DNS ใน Android เพื่อให้การเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณดีขึ้นได้อย่างไร

DNS เป็นบริการค้นหาชื่อ คล้ายกับสมุดโทรศัพท์สำหรับอินเทอร์เน็ต การล้าง DNS ของคุณจะทำให้อุปกรณ์ของคุณสามารถลบรายการที่ไม่เป็นปัจจุบันออกได้และรับรายการใหม่เข้ามา

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อล้าง DNS ของ Android ของคุณ:

  1. เปิด การตั้งค่า (Settings)
  2. คลิก การจัดการทั่วไป (General Management)
  3. คลิก รีเซ็ต (Reset)
  4. คลิก รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย (Reset Network Settings)

หมายเหตุ: ขั้นตอนข้างต้นมีไว้สำหรับอุปกรณ์ Samsung และอาจแตกต่างจากอุปกรณ์ Android อื่นๆ

หากคุณใช้ Google Chrome ใน Android ของคุณเพื่อเล่น มีวิธีการล้างแคช DNS ที่ถี่ถ้วนกว่า:

  1. เปิด Chrome ขึ้นมา
  2. ในแถบ URL ให้พิมพ์ chrome://net-internals/#dns
  3. ในแผงด้านซ้าย คลิก DNS
  4. ในแผงด้านขวา คลิก ล้างแคชโฮสต์ (Clear host cache)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา