การซื้อเกิดข้อผิดพลาด ขณะใช้งานบัตรเครดิต Xsolla ที่บันทึกไว้

มีข้อผิดพลาดที่รู้จักซึ่งทำให้ธุรกรรมไม่เสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่พยายามดำเนินการซื้อผ่าน Epic Games Store โดยใช้บัตรเครดิต Xsolla ที่คุณบันทึกไว้ เราได้ทราบถึงปัญหานี้ และกำลังดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันควร

หากคุณยังประสงค์ที่จะใช้งานวิธีการชำระเงินดังกล่าว คุณสามารถนำบัตรเครดิต Xsolla ออกจากบัญชี Epic ของคุณ แล้วลองซื้อใหม่อีกครั้งได้

ในการนำวิธีการชำระเงินออก ให้ไปที่ส่วนการชำระเงินในบัญชี Epic ของคุณ แล้วคลิกไปที่ไอคอนรูปถังขยะที่อยู่ถัดจากวิธีการชำระเงินที่คุณประสงค์ที่จะนำออก

หากยังเกิดปัญหาขึ้นอีก โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา