ฉันสามารถเล่นเกมผู้เล่นหลายคนด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้หรือไม่

คุณสามารถเล่นเกมเล่นหลายคนแบบออนไลน์ของเราได้ทุกเกมผ่าน Wi-Fi (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย) อย่างไรก็ตาม เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเล่นโดยต่อสายอีเทอร์เน็ตเพื่อต่อเข้าโดยตรงกับโมเด็มหรือเราเตอร์ของคุณ การเชื่อมต่อโดยใช้สายนั้นเสถียรกว่าและช่วยปกป้องสัญญาณรบกวนได้

หากคุณใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เคล็ดลับต่อไปนี้จะช่วยปรับปรุงการเชื่อมต่อของคุณได้

  • นำตัวกระจายสัญญาณกับอุปกรณ์ของคุณไว้ในห้องเดียวกัน
  • ยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
  • ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดปิดกั้นเราเตอร์/โมเด็นจากอุปกรณ์ของคุณ
  • ตรวจสอบว่าการเลือกช่องนั้นตั้งค่าเป็น Automatic (อัตโนมัติ) ในการตั้งค่าผู้ดูแลเราเตอร์
    • คุณอาจต้องอ่านคู่มือสำหรับเราเตอร์ของคุณเพื่อตรวจสอบการตั้งค่านี้

หากยังคงประสบปัญหาอยู่ ลองขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหาของเรา: ฉันสามารถสตรีมหรือดาวน์โหลดขณะเล่นออนไลน์ได้หรือไม่

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา