ฉันจะรีสตาร์ตโมเด็มหรือเราเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อได้อย่างไร

การรีสตาร์ตเราเตอร์ของคุณสามารถช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมต่อได้ เป็นความคิดที่ดีที่จะรีสตาร์ตโมเด็มและ/หรือเราเตอร์ของคุณอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อรับรองการทำงานอย่างดีที่สุด

  1. ปิดเครื่อง PC/คอนโซลของคุณ
  2. ถอดปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์ของคุณออกจากแหล่งจ่ายไฟ
  3. ถอดปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์ทิ้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที
  4. เสียบปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์ของคุณกลับเข้าแหล่งจ่ายไฟ
  5. รอจนกว่าไฟจะติดอีกครั้ง
  6. เปิด PC/คอนโซลของคุณ
  7. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอินเทอร์เน็ต/Wi-Fi
  8. ทดสอบการเชื่อมต่อของคุณโดยการเข้าเว็บเพจที่คุณไม่ได้เข้าใช้นานแล้ว

หากยังคงประสบปัญหาอยู่ ลองขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหาของเรา: ฉันสามารถเล่นเกมผู้เล่นหลายคนด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้หรือไม่

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา