วิธีทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายบนคอนโซลของคุณ


Xbox

 1. กดปุ่ม X
 2. เลือก Settings (การตั้งค่า)
 3. เลือกแท็บ General (ทั่วไป)
 4. เลือก Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)
 5. มองหาแล้วเลือก Test Network Speed and Statistics (ทดสอบความเร็วเครือข่ายและสถิติ)

PlayStation

 1. ในเมนูหลัก ให้เลื่อนขึ้นและไปที่ Settings (การตั้งค่า)
 2. เลือก Network (เครือข่าย)
 3. เลือก View Connection Status (ดูสถานะการเชื่อมต่อ)
 4. เลือก Test Internet Connection (ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา