ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ

เราได้ดำเนินการขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่อาจช่วยแก้ปัญหาของคุณทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ หรือผู้สร้างระบบปฏิบัติการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดจาก Microsoft Windows หรือปัญหาการอัปเดต

ปัญหาการอัปเดต macOS หรือข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

ปัญหาฮาร์ดแวร์ของ PlayStation

ปัญหาฮาร์ดแวร์ของ Xbox

ปัญหาฮาร์ดแวร์ของ Nintendo Switch

ปัญหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต/การกระตุก

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

ปัญหาเกมค้างหรือปัญหาอื่นๆ ของบุคคลที่สาม

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของนักพัฒนาเกม

แอปพลิเคชัน/ส่วนเสริมของบุคคลที่สาม

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ผลิตซอฟต์แวร์

สภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการเสมือน

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ผลิตซอฟต์แวร์

การแก้ปัญหาบลูสกรีนหรือเคอร์เนลแพนิก

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ผลิตระบบ หรือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ในพื้นที่

การติดตั้งฮาร์ดแวร์ การแก้ไขปัญหา การโอเวอร์คล็อก

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ผลิตระบบ หรือช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ในพื้นที่

ปัญหาความร้อนเกิน

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ผลิตระบบ

การแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเราเตอร์เฉพาะ หรือการทำงานผิดพลาด

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ผลิตเราเตอร์

การแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์หรือการตั้งค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสบุคคลภายนอก

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ผลิตซอฟต์แวร์

การแก้ไขปัญหาการติดตั้งแพ็กบริการขั้นสูงหรือการอัปเดต BIOS

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ผลิตระบบ

คำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์เฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของระบบ

 • ติดต่อเว็บไซต์ช่วยเหลือของผู้ผลิตระบบ หรือติดต่อช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ในพื้นที่

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา