ฉันจะล้างแคช Xbox Series S|X ของฉันได้อย่างไร

  1. ปิดเครื่อง Xbox Series S|X และถอดปลั๊ก
  2. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับคอนโซล
  3. ถอดปลั๊กคอนโซลไว้ให้ครบสองนาที
  4. กดปุ่มเปิดค้างไว้ในขณะที่ถอดปลั๊กคอนโซลอยู่
  5. เสียบปลั๊กอีกครั้ง
  6. เปิด Xbox Series S|X ของคุณ
  7. เปิดเกม Fortnite

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา