การปิดและเปิด Nintendo Switch ขึ้นมาใหม่

การปิดและเปิดอุปกรณ์เป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เราจะรีสตาร์ตอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงทุกอย่างในอุปกรณ์ แล้วเปิดใช้งานการตั้งค่าของอุปกรณ์ใหม่ การดำเนินการนี้่ช่วยลดข้อผิดพลาด การล่ม และปัญหาด้านประสิทธิภาพ

สำหรับวิธีการปิดและเปิด Nintendo Switch ขึ้นมาใหม่ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในเว็บไซต์สนับสนุนของ Nintendo: [Switch] How do I restart the console? ([Switch] ฉันจะรีสตาร์ตคอนโซลได้อย่างไร)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา