วิธีการปิดและเปิด PlayStation ขึ้นมาใหม่

การปิดและเปิดอุปกรณ์เป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่เราจะรีสตาร์ตอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงทุกอย่างในอุปกรณ์ แล้วเปิดใช้งานการตั้งค่าของอุปกรณ์ใหม่ การดำเนินการนี้่ช่วยลดข้อผิดพลาด การล่ม และปัญหาด้านประสิทธิภาพ

วิธีการปิดและเปิด PlayStation ขึ้นมาใหม่:

  1. ปิดคอนโซลของคุณโดยสมบูรณ์โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
  2. รอให้ไฟหยุดกะพริบ จากนั้นถอดสายเคเบิลออก
  3. ปล่อยให้คอนโซลถอดปลั๊กไว้เป็นเวลา 20 นาที
  4. เสียบสายเคเบิลกลับเข้าไปใหม่ แล้วเปิดเครื่อง

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา