ฉันจะติดตั้ง Fortnite ใหม่อีกครั้งได้อย่างไร

ติดตั้งบน Epic Games Launcher อีกครั้ง

  1. เปิด Epic Games Launcher
  2. เลือก Library
  3. ค้นหา เกมของคุณ
  4. คลิก เมนู (...)ที่ติดกับ เกม
  5. เลือกถอนการติดตั้ง
  6. เมื่อถอนการติดตั้งแล้ว คลิกที่ช่องเกมเพื่อติดตั้งเกม

หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ลองขั้นต่อไปในคู่มือการแก้ไขปัญหาของเรา: ฉันจะสร้าง clean boot สำหรับ Fortnite ได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา