ฉันจะแก้ไขโหมดเข้ากันได้เพื่อแก้ปัญหากับ Fortnite ได้อย่างไร

โหมดเข้ากันได้คือฟีเจอร์ที่ Windows เลียนแบบเวอร์ชันก่อน การทำ เช่นนี้สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างกับไดรเวอร์ที่ไม่เข้ากับเวอร์ชันใหม่ ของ Windows ได้

 1. ไปที่ไดเรกทอรี่ไบนารี Fortnite ของคุณ (ค่าเริ่มต้น: C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\)
 2. ค้นหา FortniteClient-Win64-Shipping.exe
 3. คลิกขวา และจากนั้นคลิก คุณสมบัติ
 4. คลิกความเข้ากันได้
 5. เลือกช่องที่ติดกับ เปิดโปรแกรมนี้ในโหมดเข้ากันได้สำหรับ
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือก Windows 8 แล้ว
 7. เลือกช่องที่ติดกับ Disable fullscreen optimizations
 8. คลิกนำไปใช้งาน
 9. คลิกตกลง
 10. เปิด Fortnite อีกครั้ง

และหากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ลองขั้นต่อไปในคู่มือการแก้ไขปัญหาของเรา: ฉันจะอัปเดต Microsoft .NET Framework ของฉันเพื่อเล่น Fortnite ได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา