ฉันจะบังคับให้ Fortnite ใช้ DirectX 11 ได้อย่างไร

หากคุณกำลังใช้ DirectX 12 และมีปัญหาในการเล่น Fortnite คุณสามารถสลับ ไปเป็น DirectX 11 ได้

  1. เปิด Epic Games Launcher
  2. ที่มุมขวาบน คลิก ชื่อย่อ Display Name ของคุณ
  3. เลือก Settings
  4. เลื่อนลงและขยาย Fortnite
  5. เลือกช่อง Additional Command Line Arguments
  6. พิมพ์ -d3d11, และจากนั้นเปิด Fortnite ใหม่อีกครั้ง
    หมายเหตุ: หากต้องการสลับกลับไปเป็น DirectX 12 คุณต้องลบ command/ไม่เลือก ช่อง

หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ให้ลองขั้นต่อไปในคู่มือการแก้ไขปัญหาของเรา: ฉันจะอัปเดตไดร์เวอร์การ์ดจอเพื่อแก้ไขปัญหา Fortnite ได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา