IS-0001 - ข้อความนี้หมายความว่าคุณเปิดเกมหรือแอปพลิเคชันนี้ไว้อยู่

รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณและตรวจสอบไฟล์เกม

  • การรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณจะปิดโปรแกรมอื่นๆ ที่เปิดใช้งานอยู่ทั้งหมด เมื่อการรีสตาร์ตเสร็จสิ้น ลองเปิดเกมอีกครั้ง

  • การทำตามขั้นตอนในบทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบไฟล์เกม จากนั้นลองเปิดเกมอีกครั้ง

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา