ภูมิภาคใดบ้างที่ได้รับอนุญาติให้มีการซื้อจาก Epic Games

ได้ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราไม่มีให้บริการในพื้นที่ที่กฎหมายควบควมการส่งออกหรือมาตรการลงโทษห้ามไว้ ซึ่งในขณะนี้ประกอบด้วยภูมิภาคต่อไปนี้:

  • ภูมิภาคไครเมีย โดเนตสก์และลูฮันสก์
  • คิวบา
  • อิหร่าน
  • เกาหลีเหนือ
  • ซีเรีย

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา