ข้อผิดพลาดไฟล์บันทึก Free Build

เรารับทราบถึงปัญหาที่อาจทำให้ไฟล์บันทึก Free Build ได้รับความเสียหาย ซึ่งทำให้โต๊ะทำงานต่างๆ "ล่องหน" หรือถูกล็อกไว้

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องลบไฟล์บันทึก Free Build ของคุณและเริ่มไฟล์ใหม่

หากคุณเล่นใน PC คุณสามารถสร้างไฟล์บันทึก Free Build ใหม่ได้จากเมนูหลัก

หากคุณไม่ได้เล่นใน PC โปรดติดต่อศูนย์บริการผู้เล่นของ Epic Games

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา