ฉันจะทำอะไรเกี่ยวกับการชนกันของอะไหล่พีซีใน PC Building Simulator 2 ได้บ้าง

บางครั้งระบบการสร้างพีซีของเราอาจสร้างพีซีสำหรับงานเบ็ดเตล็ด ซึ่งไม่สามารถเป็นไปได้จริง จนทำให้อะไหล่ติดขัด คุณอาจต้องปฏิเสธงานในกรณีนี้ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา