ปัจจัยใดบ้างที่สร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและการจำลองใน PC Building Simulator 2

 • ปัจจัยด้านกายภาพ
  • การระบายความร้อนของพีซีมีความซับซ้อนมาก และการจำลองของ PCBS 2 ใช้แบบจำลองที่เรียบง่าย
  • ชิป Silicon Lottery ในชีวิตจริงอาจมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นยาก ใน PCBS 2 เราใช้ส่วนต่างที่น้อยกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างวัตถุประสงค์ของงานที่ทำลายเกม
 • ปัจจัยด้านซอฟต์แวร์
  • PCBS 2 ใช้ความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่ผู้ผลิตระบุเพื่อเรียกใช้ส่วนประกอบในสถานการณ์ค่าเริ่มต้น (ไม่ได้โอเวอร์คล็อก) ไดรเวอร์ต่างๆ ในส่วนประกอบการโอเวอร์คล็อกอัตโนมัติจะมีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ใช้ ซึ่ง PCBS 2 ไม่ได้จำลองสิ่งนี้
  • PCBS 2 จะให้คะแนนทดสอบประสิทธิภาพเท่ากันสำหรับพีซีเครื่องเดียวกันในเกมเสมอ ในชีวิตจริง คะแนนอาจแตกต่างกันทุกครั้งบนพีซีเครื่องเดียวกัน โดยมีผลมาจากปัจจัยหลายประการ
 • ปัจจัยด้านการคำนวณ
  • PCBS 2 ใช้แบบจำลองทางสถิติโดยอิงจากการรันโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพหลายพันครั้ง แม้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับความแม่นยำในวงกว้าง แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของการกำหนดค่าพีซีเครื่องใดเครื่องหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่มีทางแม่นยำ 100%

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา