PC Building Simulator 2 มีขนาดไฟล์ดาวน์โหลดอยู่ที่เท่าไร

PC Building Simulator 2 มีขนาดไฟล์ดาวน์โหลด 8 GB

ซึ่งจะขยายเป็น 25 GB บนดิสก์ หลังจากที่ติดตั้งแล้ว

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา