ฉันจะยกเลิกการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มจากบัญชี Epic Games ของฉันจาก Rocket League ได้อย่างไร

เราไม่แนะนำการยกเลิกการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มของคุณจากบัญชี Epic Games อย่างยิ่งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • ความคืบหน้าเกมของคุณถูกบันทึกลงในบัญชีหลัก (Primary Account) ของคุณโดยตรง หากคุณยกเลิกการเชื่อมโชงบัญชีหลัก (Primary Account) นี้ บัญชีที่เชื่อมโยงอื่นๆ จะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีนี้ได้
 • เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมโยง คุณจะไม่สามารถเชื่อมโยงแพลตฟอร์มประเภทเดียวกันอื่นๆ กับบัญชี Epic Games เดียวกัน
  ยกตัวอย่างเช่น: เมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชี Xbox คุณจะไม่สามารถเพิ่มบัญชี Xbox อื่นเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชี Epic Games เดียวกัน
 • หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Epic Games ของคุณโดยใช้แพลตฟอร์มที่ถูกยกเลิกการเชื่อมโยง คุณจะสร้างบัญชี Epic Games ใหม่โดยอัตโนมัติ บัญชีใหม่นี้จะไม่มีความคืบหน้าของเกมเดิมใดๆ

หากคุณยังต้องการยกเลิกการเชื่อมโยง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ
 2. เข้าไปดูหน้าบัญชีที่เชื่อมโยง (Connected Accounts)ของคุณ
 3. คลิกที่แท็บบัญชี (Accounts)
 4. คลิกปุ่มยกเลิกการเชื่อมโยง (DISCONNECT) ใต้แพลตฟอร์มที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: How Do I Link My Epic Games Account to a Platform for Rocket League? (ฉันจะเชื่อมโยงบัญชี Epic Games ของฉันกับแพลตฟอร์มหนึ่งได้อย่างไร)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา