ฉันจะป้องกันตัวเองจากการมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ใน Rocket League ได้อย่างไร

Rocket League ได้รับการจัดเรต E สำหรับทุกคน แต่การมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ไม่ได้รับการเรตโดย ESRB ใน Rocket League การมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์นี้ประกอบด้วย:

 • การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่น
 • การแชทในเกม (ข้อความ)
 • ชื่อผู้ใช้ของผู้เล่น
 • เนื้อหาที่สร้างโดยผู้เล่น: (ชื่อคลับ ชื่อทัวร์นาเมนต์ ฯลฯ)

นอกเหนือจากรายการการตั้งค่าผู้เล่นด้านล่าง คุณยังสามารถตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองผ่านพอร์ทัลบัญชี Epic Games หรือแพลตฟอร์มการเล่นเกมที่คุณต้องการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่: การควบคุมโดยผู้ปกครอง

การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่น

ผู้เล่นสามารถปิดการใช้งานการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นได้โดยการทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. เลือกการตั้งค่า (Settings) จากเมนูหลัก (Main Menu)
 2. เลือกแท็บอินเทอร์เฟส (Interface)
 3. ยกเลิกการทำเครื่องหมาย (ปิดใช้งาน) ช่องอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่น (Allow Player-to-Player Trading)

หากคุณเป็นเด็กที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงการแลกเปลี่ยนได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

การแชทข้อความในเกม

บ่อยครั้งที่การพูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมใน Rocket League จะก่อให้เกิดประโยชน์ หากคุณต้องการจำกัดการโต้ตอบทางออนไลน์ เรามีฟีเจอร์ที่อนุญาตให้ผู้เล่นได้สื่อสารกันโดยใช้แต่ข้อความที่กำหนดมาแล้วที่เรียกว่า Quick Chat ฟีเจอร์นี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการพบเห็นข้อความที่ไม่เหมาะสมจากผู้เล่นคนอื่นๆ ในเกม

หากต้องการเปิดใช้งานเฉพาะ Quick Chat เท่านั้น ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยวิธีต่อไปนี้:

 1. เลือกการตั้งค่า (Settings) จากเมนูหลัก (Main Menu)
 2. เลือกแท็บแชท (Chat)
 3. คลิกเมนูดรอปดาวน์ถัดจากการตั้งค่าแชทในนัดการแข่งขัน (Match Chat)
 4. เลือกอนุญาตให้แชทข้อความกับทุกคน (ปิด) (Allow Text Chat with Nobody (Off))
 5. คลิกเมนูดรอปดาวน์ถัดจากการตั้งค่าแชทปาร์ตี้ (Party Chat)
 6. เลือกอนุญาตให้แชทข้อความกับทุกคน (ปิด) (Allow Text Chat with Nobody (Off))

หลังจากที่การตั้งค่าเหล่านี้ถูกปิดใช้งานแล้ว ผู้เล่นจะมองเห็นข้อความที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าที่เกมอนุญาตได้เท่านั้น

หากคุณเป็นเด็กที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณจะสามารถเข้าถึงการแชทข้อความได้เพียงบางส่วน

แชทเสียงในเกม

ผู้เล่นจะมีตัวเลือกให้ปิดใช้งานแชทเสียงเหมือนกับแชทข้อความ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เลือกการตั้งค่า (Settings) จากเมนูหลัก (Main Menu)
 2. เลือกแท็บแชท (Chat)
 3. คลิกเมนูดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากการตั้งค่าแชทเสียง (Voice Chat)
 4. เลือกอนุญาตให้แชทข้อความกับทุกคน (ปิด) (Allow Text Chat with Nobody (Off))

นอกจากนี้ ผู้เล่นสามารถตั้งค่าแชทเสียงที่ต้องการและปิดเสียงของผู้เล่นแต่ละคนแทนได้ โดยทำตามวิธีนี้:

 1. ขณะอยู่ในนัดการแข่งขัน เปิดรายชื่อเพื่อน (Friends List) ของคุณขึ้นมา
 2. ไปที่แท็บแชนแนลเสียง (Voice Channels)
 3. คลิกชื่อผู้เล่นที่คุณต้องการปิดเสียง
 4. เลือกปิดเสียง (Mute)

หากคุณเป็นเด็กที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณจะสามารถเข้าถึงการแชทเสียงได้เพียงบางส่วน

การรายงานและการบล็อกผู้เล่น

ผู้เล่นอาจพบกับเพื่อนร่วมทีม หรือคู่แข่งที่อาจละเมิดหลักจรรยาบรรณของ Rocket League

คุณสามารถบล็อกผู้เล่นผ่านรายชื่อเพื่อน ในเกม เมื่อคุณบล็อกผู้เล่นคนใดแล้ว คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้เล่นดังกล่าวอีกต่อไป และผู้เล่นดังกล่าวจะมองไม่เห็นคุณออนไลน์ โปรดทราบว่าการบล็อกผู้เล่นจะเป็นการปิดทั้งข้อความและการแชทเสียง

ผู้เล่นที่ถูกบล็อกจะปรากฏในรายชื่อผู้เล่นที่ถูกบล็อกภายในเมนูรายชื่อเพื่อน คุณสามารถปลดบล็อกผู้เล่นได้โดยการเลือกพวกเขาจากผู้เล่นที่ถูกบล็อก (Blocked Players) และเลือกปุ่มปลดบล็อกผู้เล่น (Unblock Player) อย่าลืมว่าคุณอาจจะยังเป็นเพื่อนกับผู้เล่นรายนี้ผ่านรายชื่อเพื่อน ในแพลตฟอร์มที่คุณใช้

การรายงานหรือบล็อกผู้เล่นในนัดการแข่งขัน

 1. เปิดเมนู (Menu)
 2. เลือกรายงาน/บล็อกผู้เล่น (Report/Block Player)
  • duringmatch.png
 3. หาผู้เล่น
 4. เลือกรายงาน (Report) ที่อยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้ของผู้เล่น
  • duringmatch2.png
 5. เลือกเหตุผลในการรายงานหนึ่งประการขึ้นไป
 6. หากคุณต้องการบล็อกผู้เล่นหลังจากรายงานพวกเขา เลือกบล็อก (Block) ที่อยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้ของผู้เล่น

การรายงานหรือบล็อกผู้เล่นหลังนัดการแข่งขัน

 1. จากหน้าจอหลังนัดการแข่งขัน เลือกรายงาน/บล็อกผู้เล่น (Report/Block Player)
  • postmatch.png
 2. เลือกรายงานผู้เล่น (Report Player) หรือบล็อกผู้เล่น (Block Player)
  • postmatch2.png

การรายงานหรือบล็อกผู้เล่นจากรายชื่อเพื่อน

 1. เปิดรายชื่อเพื่อน (Friends List) ของคุณ
 2. เลือกแท็บผู้เล่นล่าสุด (Recent Players)
 3. หาผู้เล่น
 4. เลือกชื่อผู้ใช้ของผู้เล่นดังกล่าว
 5. เลือก รายงานผู้เล่น (Report Player) หรือบล็อกผู้เล่น (Block Player)
  • friendlist.png

ชื่อผู้ใช้ของผู้เล่น

ผู้เล่นที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง จะมองเห็นเพียงชื่อที่แสดงของ Epic จากผู้เล่นคนอื่นๆ ผู้เล่นที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถปิดงานใช้งานฟีเจอร์นี้ และอนุญาตให้ผู้เล่นคนอื่นเห็นชื่อที่แสดงของพวกเขาเองได้

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้เล่น: (ชื่อคลับ ชื่อทัวร์นาเมนต์ ฯลฯ)

ผู้เล่นที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง จะไม่สามารถสร้างคลับ ทัวร์นาเมนต์ การแข่งขันส่วนตัว หรือการฝึกแบบกำหนดเองได้ พวกเขาสามารถเข้าร่วมในเนื้อหาที่สร้างโดยผู้เล่นคนอื่นๆ ได้ หากมีคลับหรือทัวร์นาเมนต์ใดๆ ที่ตั้งชื่อละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของเรา โปรดรายงานชื่อดังกล่าวให้เราทราบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่: ฉันจะรายงานผู้เล่นใน Rocket League ได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา