Rocket League มีข้อจำกัดการจัดอันดับสำหรับปาร์ตี้อย่างไรบ้าง

ข้อจำกัดการจัดอันดับช่วยให้ผู้เล่นในปาร์ตี้ที่มีจำนวนสมาชิกน้อยสามารถค้นหาผู้เล่นที่ได้รับการจัดอันดับใกล้เคียงกันในคิวได้ ปาร์ตี้ที่มีจำนวนสมาชิกน้อยคือปาร์ตี้ที่มีผู้เล่นสองคนใน 3v3 Standard Match หรือ 3v3 Standard Tournament ฟีเจอร์นี้จะไม่ส่งผลต่อปาร์ตี้ที่มีสมาชิกสองคนที่ต้องการเข้าคิวเล่น 2v2 หรือ Extra Mode Playlist ต่างๆ

ผู้เล่นจะต้องมีอันดับห่างกันไม่เกิน 3 อันดับ เพื่อให้สมาชิกทีมคนที่สามสามารถเข้าร่วมทีมที่ได้รับการจัดอันดับใกล้เคียงกัน

ยกตัวอย่างเช่น: หากสมาชิกปาร์ตี้สองคนอยู่ในอันดับ Platinum II และ Diamond III (ห่างกัน 4 อันดับ) พวกเขาจะไม่สามารถเข้าคิวเล่นใน 3v3 Standard แต่ถ้าพวกเขาอยู่ในอันดับ Platinum III และ Diamond III (ห่างกัน 3 อันดับ) พวกเขาสามารถเข้าคิวเล่นได้

ผู้เล่นใหม่สามารถเข้าคิวกับผู้เล่นที่มีอันดับ Gold III หรือน้อยกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดู: ทักษะปาร์ตี้ และการจับคู่ของ Rocket League

ฟีเจอร์นี้จะไม่พิจารณาอันดับ Division สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดูที่: Rocket League Competitive Rank คืออะไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา