ฉันจะส่งและรับคำขอเป็นเพื่อนใน Rocket League ได้อย่างไร

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งและรับคำขอเป็นเพื่อน

เพื่อส่งคำขอเป็นเพื่อน:

 1. เปิดรายชื่อเพื่อน (Friends List)
 2. เลือกเพิ่มเพื่อน Epic (Add Epic Friend)
 3. พิมพ์ Epic ID ของเพื่อนของคุณ

สำหรับวิธีค้นหา Epic ID ของคุณ โปรดดูID บัญชี Epic คืออะไร และฉันจะหาสิ่งนี้ได้จากที่ไหน

หากคุณเป็นเด็กที่ได้รับการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณอาจจะต้องใช้ PIN ของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของคุณเพื่อส่งคำขอเป็นเพื่อน

เพื่อรับคำขอเป็นเพื่อน:

 1. เปิดรายชื่อเพื่อน (Friends List)
 2. เลือกแท็บการแจ้งเตือน (Notifications)
 3. เลือกเครื่องหมายถูกสีเขียว

หากคุณเป็นเด็กที่ได้รับการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณอาจจะต้องใช้ PIN ของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของคุณเพื่อรับคำขอเป็นเพื่อน

นอกจากนี้ คุณสามารถแปลงเพื่อนในแพลตฟอร์มของคุณเป็นเพื่อนใน Epic ได้โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกการตั้งค่า (Settings) จากเมนูหลัก (Main Menu)
 2. เลือกอินเทอร์เฟส (Interface)
 3. เลือกช่องแปลงเพื่อนแพลตฟอร์ม (Convert Platform Friends)

การดำเนินการนี้จะส่ง และรับคำขอเป็นเพื่อน Epic ให้กับเพื่อนแพลตฟอร์มของคุณ

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา