ฟีเจอร์กดเพื่อพูด (Push to Talk) ใน Rocket League ใช้อย่างไร

กดเพื่อพูด (Push to Talk) สำหรับแชทเสียงจะมีปุ่มที่คุณต้องกดเพื่อเปิดใช้งานไมโครโฟนของคุณ เปิดไมค์ (Open mic) เป็นการตั้งค่าแชทเสียงที่เป็นค่าตั้งต้น

หากคุณเป็นเด็กและผู้ปกครองของคุณไม่ได้ช่วยคุณตั้งค่าบัญชี คุณอาจมีบัญชีจำกัด ซึ่งมีฟีเจอร์ที่แตกต่างออกไป ในกรณีที่คุณคิดว่าคุณอาจเป็นบัญชีจำกัด โปรดเข้าไปที่: ทำไมบัญชี Rocket League ของฉันจึงบอกว่าฟีเจอร์บางอย่างถูกปิดใช้งาน

หมายเหตุ: การตั้งค่าแชทเสียงตามค่าเริ่มต้นคือ "ไม่มีใคร" (Nobody) ในกรณีที่คุณระบุว่าคุณมีอายุน้อยกว่า 18 คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแชทได้ เว้นแต่จะถูกจำกัดด้วยการควบคุมโดยผู้ปกครอง สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี อนุญาตให้มีการตั้งค่าสูงสุดแค่ "เพื่อนเท่านั้น" (Friends Only)

วิธีเปิดใช้งานกดเพื่อพูด (Push to Talk):

 1. เปิด Rocket League
 2. เลือกการตั้งค่า (Settings)จากเมนูหลัก (Main Menu)
 3. เลือกแท็บแชท (Chat)
 4. ทำเครื่องหมายในปุ่ม กดเพื่อพูด (Push to Talk)

หลังจากเปิดใช้งานกดเพื่อพูด (Push to Talk) คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับปุ่มกดเพื่อพูด (Push to Talk) ได้ในแท็บการควบคุม (Controls):

 1. เลือกการตั้งค่า (Settings) จากเมนูหลัก (Main Menu)
 2. เลือกแท็บการควบคุม (Controls)
 3. เลือกดู/เปลี่ยนการกำหนดค่า (View/Change Bindings)
 4. เลื่อนลงมาเลือกแชทเสียง (กดเพื่อพูด) (Voice Chat (Push to Talk))
 5. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อตั้งค่าปุ่มกดเพื่อพูด (Push to Talk) ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: จะใช้งานแชทเสียงใน Rocket League ได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา