ฉันจะเปลี่ยนไปเป็น DNS สาธารณะเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการเชื่อมต่อของฉันได้อย่างไร

คุณควรลองใช้วิธีนี้ หากวิธีแก้ไขปัญหาวิธีอื่นล้มเหลว เซิร์ฟเวอร์ DNS จะแปลชื่อโดเมนเป็นที่อยู่ IP

เครือข่ายภายในบ้านมักจะถูกตั้งค่าโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณได้ การใช้บริการของบุคคลที่สามเช่น Google DNS อาจทำให้ประสิทธิภาพในการค้นหาดีขึ้น รวมถึงช่วยยกระดับการเชื่อมต่อและความปลอดภัย

หากคุณไม่ต้องการใช้ Google DNS คุณสามารถลองใช้ DNS สาธารณะของ Cloudflare ได้ หรือคุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับแพลตฟอร์มที่เหมาะสมเพื่อตั้งค่า Google DNS:


Xbox

 1. ไปที่ Settings (การตั้งค่า)
 2. ในแท็บ General (ทั่วไป) เลือก Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)
 3. เลือก Advance settings (การตั้งค่าขั้นสูง)
 4. เลือก DNS settings (การตั้งค่า DNS)
 5. เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น Manual (กำหนดเอง)
 6. จากนั้นป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
  • Primary DNS: 8.8.8.8
  • Secondary DNS: 8.8.4.4

PlayStation

 1. ไปที่ Settings (การตั้งค่า)
 2. ไปที่ Network (เครือข่าย)
 3. ไปที่ Set Up internet connection (การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
 4. เลือก Wifi/LAN โดยขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อของคุณ (แนะนำให้ใช้ LAN/การเชื่อมต่อผ่านสาย)
 5. เลือก Custom (กำหนดเอง) (หากคุณใช้ Wi-fi คุณจะต้องเลือกเครือข่ายและป้อนรหัสผ่าน)
 6. ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกการตั้งค่าต่อไปนี้ไว้ตามนี้:
  • IP Address Settings (Automatic) (การตั้งค่าที่อยู่ IP - อัตโนมัติ)
  • DHCP Host Name (Do Not Use) (ชื่อโฮสต์ DHCP - ไม่ใช้)
  • DNS Settings (Manual) (การตั้งค่า DNS - กำหนดเอง)
 7. ป้อนที่อยู่ IP ต่อไปนี้:
  • Primary DNS: 8.8.8.8
  • Secondary DNS: 8.8.4.4
 8. เลือก Next (ถัดไป)
 9. ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกการตั้งค่าต่อไปนี้ไว้ตามนี้:
  • MTU Settings (Automatic) (การตั้งค่า MTU - อัตโนมัติ)
  • Proxy Server (Do Not Use) (พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ - ไม่ใช้)
 10. เลือก Test Internet Connection (ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

Nintendo Switch

 1. จากเมนูหลัก ให้เลือก System Settings (การตั้งค่าระบบ)
 2. เลือก Internet Settings (การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต)
 3. เลือก Connection Settings (การตั้งค่าการเชื่อมต่อ)
 4. ที่หน้าจอการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ให้เลือก connection file (ไฟล์การเชื่อมต่อ)
 5. เลือก Change Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า)
 6. เลือก DNS
 7. ที่หน้าจอถัดมา ในส่วน Auto-Obtain DNS (รับ DNS อัตโนมัติ) ให้เลือก No (ไม่)
 8. เลือก Detailed Setup (การตั้งค่าโดยละเอียด)
 9. ป้อนที่อยู่ IP ต่อไปนี้:
  • Primary DNS: 8.8.8.8
  • Secondary DNS: 8.8.4.4
 10. เลือก OK (ตกลง) สองครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าจอ Edit Connection Settings (แก้ไขการตั้งค่าการเชื่อมต่อ)
 11. เลือก Save (บันทึก)
 12. เลือกOK (ตกลง)
 13. เลือก Test (ทดสอบ) เพื่อเริ่มต้นการทดสอบการเชื่อมต่อ

PC (Windows)

 1. คลิกที่เมนู Start จากนั้นคลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม)
 2. ไปที่ Network and Internet (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
 3. คลิกที่ Network and Sharing Center (ศูนย์เครือข่ายและการใช้ร่วมกัน)
 4. คลิกที่ Change adapter settings (เปลี่ยนการตั้งค่าอะแดปเตอร์)
 5. คลิกขวาที่เครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)
 6. เลือก Internet Protocol Version 4 (หรือเวอร์ชัน Version 6 ถ้าต้องการ)
 7. จากนั้นคลิกที่ Properties (คุณสมบัติ)
 8. จดข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ DNS เดิมไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต
 9. คลิก Use The Following DNS Server Addresses (ใช้ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ต่อไปนี้)
 10. เปลี่ยนที่อยู่ IP ตามรายการต่อไปนี้:
  • IPv4: 8.8.8.8 และ 8.8.4.4
  • IPv6: 2001:4860:4860::8888 และ 2001:4860:4860::8844
 11. คลิก OK (ตกลง) แล้วคลิก Close (ปิด)

Android 9 (Pie) หรือสูงกว่า

 1. ไปยัง Settings (การตั้งค่า) > Network & Internet (เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต)
 2. หาตัวเลือก Private DNS (DNS ส่วนตัว) (อาจอยู่ใต้การตั้งค่าขั้นสูง)
 3. เลือก Private DNS provider hostname (ชื่อโฮสต์ผู้ให้บริการ DNS ส่วนตัว)
 4. ป้อน dns.google เป็นชื่อโฮสต์และบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากยังคงประสบปัญหาอยู่ ลองขั้นตอนต่อไปในการแก้ไขปัญหาของเรา: ฉันจะซิงค์นาฬิกาในอุปกรณ์ของฉันได้อย่างไร

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา