ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Internet Explorer เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Rocket League ได้อย่างไร

ไคลเอนต์ Windows สำหรับ Rocket League ใช้การตั้งค่าบางอย่างที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ใน Internet Explorer (แม้ว่าจะไม่ใช่เบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณก็ตาม) เพื่อให้ไคลเอนต์ดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ อาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของ Internet Explorer ซึ่งสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. ปิด Rocket League
 2. เปิด Internet Explorer จาก เมนูเริ่มต้น (Start Menu)
 3. เลือกปุ่ม เครื่องมือ (Tools) (ล้อเฟือง) หรือกด Alt + X
 4. เลือก การตั้งค่าอินเทอร์เน็ต (Internet Settings)
 5. เลือกแท็บ ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
 6. คลิกปุ่ม ขั้นสูง (Advanced)
 7. เลือก ยินยอม (Accept) การใช้งาน คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (First-party cookies) และ คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-party cookies)
 8. ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง ยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ชั่วคราวเสมอ (Always allow session cookies)
 9. คลิกตกลง (OK) เพื่อปิดการตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)
 10. คลิกใช้ (Apply)
 11. คลิกตกลง (OK) เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา