ฉันจะสร้างฐานข้อมูล PlayStation 4 ใหม่เพื่อแก้ปัญหา Rocket League ได้อย่างไร

การสร้างฐานข้อมูลบน PlayStation ของคุณใหม่อีกครั้งจะเป็นประโยชน์สำหรับการล้างข้อมูล เพราะนี่จะเป็นการจัดเรียงทุกอย่างบนฮาร์ดไดรฟ์ นี่เป็นสิ่งที่ควรลอง หากคุณประสบปัญหา เช่น เกมค้างหรือ FPS ลดลง
 1. ปิด PlayStation 4 โดยการกด Power Button ที่หน้าแผงควบคุม
  ไฟแสดงสถานะพลังงานจะกะพริบครู่หนึ่งก่อนปิดเครื่อง
 2. เมื่อปิด PlayStation 4 แล้ว ให้กด ปุ่ม Power Button ปล่อยหลังจากที่คุณได้ยินบี๊บสองครั้ง: ครั้งแรกเมื่อคุณกด และอีกครั้ง เมื่อผ่านไป 7 วินาที
 3. เชื่อมต่อคอนโทรเลอร์ DualShock 4 ด้วยสาย USB ที่มีให้
 4. กดปุ่ม PS button บนคอนโทรเลอร์
 5. เลือก สร้างฐานข้อมูลใหม่ (Rebuild Database) จากเมนู
  การดำเนินการนี้จะสแกนไดรฟ์ และสร้างฐานข้อมูลใหม่ของเนื้อหาทั้งหมดขึ้นมา
  การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสักครู่ขึ้นอยู่กับประเภท และจำนวนของรายการข้อมูล

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา