ปัญหาการเชื่อมต่อ Rocket League

ดูขั้นตอนแก้ไขปัญหาสำหรับแพลตฟอร์มของคุณโดยใช้ลิงก์ต่อไปนี้:

การเปิดใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพการเชื่อมต่อ (Connection Quality Indicators) จะช่วยลดสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับการ ping ที่สูง แพคเก็ตสูญหาย หรือการตัดการเชื่อมต่อ

วิธีการเปิดตัวบ่งชี้คุณภาพการเชื่อมต่อ (Connection Quality Indicators):

 1. เปิด Rocket League
 2. เลือกการตั้งค่า (Settings) จากเมนูหลัก (Main Menu)
 3. เลือกแท็บอินเทอร์เฟซ (Interface)
 4. กาเครื่องหมายที่กล่องตัวบ่งชี้คุณภาพการเชื่อมต่อ (Connection Quality Indicators)

เมื่อเปิดใช้แล้ว ตัวบ่งชี้คุณภาพการเชื่อมต่อจะแสดงภายในเกม เมื่อคุณพบปัญหาการเชื่อมต่อ

ตัวบ่งชี้ทั้งห้ามีดังนี้:

 • ขาดการเชื่อมต่อ: คุณถูกตัดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์
 • คุณภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์: เมื่อเซิร์ฟเวอร์ประสบปัญหา
 • แพคเก็ตสูญหาย: ข้อมูลที่ส่งระหว่างคุณกับเซิร์ฟเวอร์สูญหาย
 • ความแปรปรวนของเวลาในการตอบสนอง: เมื่อ ping ของคุณไม่เสถียร
 • เวลาในการตอบสนองสูง: หรือเรียกว่า "แลค" มักจะระบุโดย ping สูงไปยังเซิร์ฟเวอร์

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา