ทำไมฉันจึงได้รับข้อความเกี่ยวกับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ใน Rocket League

หากต้องการเล่นออนไลน์ คุณต้องยอมรับ EULA (ข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ของผู้ใช้) ข้อกำหนดการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัว หากเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับแจ้งในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกเพื่ออ่านและตกลงอีกครั้ง หากคุณไม่อ่านและตกลง คุณจะเห็นข้อความเตือนเกี่ยวกับการไม่ยอมรับและจะไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้

หากต้องการอ่านและยอมรับ:

 1. เปิด Rocket League
 2. เลือกการตั้งค่า (Settings) จากเมนูหลัก (Main Menu)
 3. เลือกแท็บเพิ่มเติม (Extras)
 4. เลือกข้อตกลงทางกฎหมาย
 5. เลือกและอ่าน EULA
 6. เลือกตกลง (OK) เพื่อยอมรับ
 7. เลือกและอ่านข้อกำหนดการใช้บริการ
 8. เลือกตกลง (OK) เพื่อยอมรับ
 9. เลือกและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว
 10. เลือกตกลง (OK) เพื่อยอมรับ

หากการยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ของผู้ใช้ (EULA), ข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวไม่สามารถหยุดข้อความนี้ไม่ให้ปรากฏขึ้น คุณสามารถลองล้างข้อมูลบันทึกของคุณ:

การลบข้อมูลบันทึก (Save Data) บน Xbox

 1. เลือก Rocket League และกดปุ่ม เมนู (Menu)
 2. เลือก จัดการเกมและส่วนเสริม (Manage game and add-ons)
 3. เลือก ข้อมูลที่บันทึกไว้ (Saved Data)
 4. เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้เล่นที่ประสบปัญหา
 5. เลือก ลบทุกที่ (Delete Everywhere)

การลบข้อมูลบันทึก (Save Data) บน Nintendo Switch

 1. ไปที่ การตั้งค่าระบบ (System Settings) > การจัดการข้อมูล (Data Management) > ลบข้อมูลบันทึก (Delete Save Data)
 2. เลือก Rocket League
 3. เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้เล่นที่ประสบปัญหา
 4. ลบ ข้อมูลบันทึก (Save Data)

การลบข้อมูลบันทึก (Save Data) บน PS4/PS5

 1. ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > การจัดการข้อมูลที่บันทึกไว้ในแอปพลิเคชัน (Application Saved Data Management)
 2. เลือก การจัดเก็บคอนโซล (Console Storage) > ลบ (Delete)
 3. เลือก Rocket League
 4. เลือก ลบ (Delete) จากนั้นเลือก ตกลง (OK) เพื่อยืนยันการตัดสินใจของคุณ

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา